Hope 4 Street POLSKA

Hope 4 Street POLSKA

Breakdance w sercu Pragi. Nawijka z Dzielnicy Praga/ Warszawa. Liderka grupy to Anna Szmidt.

Hope4Street – czyli „Nadzieja dla ulicy” – na początku była autorską koncepcją twórczej socjalizacji i arteterapii podjętej w grupie kilkorga dzieci z warszawskiej Pragi. Anna Schmidt, pedagog oraz opiekunka świetlicy socjoterapeutycznej „Mały Książę”, pracuje z dziećmi z trudnych i ubogich rodzin. Prowadzi zajęcia, których celem jest zapobieganie powielaniu patologicznych zachowań obserwowanych na podwórkach lub we własnych domach jej podopiecznych. Sztuka bowiem, a w szczególności twórcza praca, stwarza pewną alternatywę – to kreowanie własnej osobowości, a ma polegać nie na usilnym zmienianiu kogoś, ale na obudzeniu w nim potrzeby do zmiany. Dzięki temu dzieci i młodzież przekonują się, że rzeczywiście są pełnoprawnymi uczestnikami kultury i mogą prowadzić z nią swoisty dialog: hip-hop, breakdance i street art stanowią dla nich sposób wyrażania własnych przekonań i myśli. Zespół intensywnie koncertuje – bierze udział w wielu wydarzeniach charytatywnych, festynach czy młodzieżowych przeglądach muzycznych. Kończy właśnie pracę nad debiutancką płytą.