ROKPA Children NEPAL

ROKPA Children NEPAL

Marzenia, które się spełniają.

Dzieci z grupy ROKPA Children z Nepalu po raz kolejny wezmą udział w Brave Kids, by podzielić się kulturą i tradycją z samego serca Himalajów. One dobrze wiedzą, jak wielką wartością jest rodzina i życie w grupie – w kraju o tak wysokim przyroście naturalnym starsze dzieci bowiem pełnią funkcję troskliwych opiekunów młodszych braci i sióstr, pomagając im nie tylko w lekcjach, ale i w codziennym życiu. Sześcioro z ponad 2000 wychowanków sierocińca w Katmandu przyjedzie do nas z młodą, dwudziestojednoletnią liderką Anju Nepali, która uczestniczyła w Brave Kids w 2009 i 2010 roku. Tym samym dowiemy się, co udział w pierwszych edycjach projektu zmienił w życiu dziewczynki, która – zanim trafiła pod opiekę ROKPY – część dzieciństwa spędziła na ulicy, poznając jej twarde realia. ROKPA International to międzynarodowa organizacja charytatywna, która prowadzi 20 oddziałów na świecie, również w Polsce, i od lat wspomaga osierocone dzieci, pokazując światu niezbite dowody na to, że „niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna” przynosi efekty. Jest to niezwykle ważne w takich krajach, jak Nepal, który mimo niezwykłego piękna naturalnego krajobrazu wciąż zmaga się z ubóstwem, chorobami, dużym odsetkiem niepiśmiennych mieszkańców czy trudnym dostępem do edukacji – 80% młodzieży w wieku 15-24 lat nie potrafi pisać ani czytać, co poważnie ogranicza ich przyszłość. ROKPA International jest beneficjentem Brave Festival, który rokrocznie cały dochód ze sprzedaży biletów przekazuje na wsparcie działań umożliwiających pomoc, naukę i rozwój osobisty podopiecznych tej organizacji.