Donya Children Research Institute IRAN

Donya Children Research Institute IRAN

Wychowanie w pokoju od najmłodszych lat.

 

Nic się nie zmieniło we współczesnym Iranie: na szczęście dzieci wciąż są dziećmi, a dzieciństwo, jak zawsze, jest ich największym skarbem. O to dba pozarządowa organizacja Donya Children Research Institute, powstała w Teheranie w 1994 roku. Jej działalność opiera się na założeniu, że najważniejszym elementem prawdziwego dzieciństwa jest wychowanie najmłodszych w pokoju, bez żadnych wojen i nieporozumień politycznych. Lider grupy Narjes Rafieijou dodaje, że właśnie pokój, zgoda z otaczającym światem prowadzi do prawdziwej akceptacji samego siebie. Przykładowym projektem aktywistów stowarzyszenia jest zbieranie atrybutów dzieciństwa – zabawek, książek, bajek i gier z różnych okresów historii Iranu. Ta akcja dowodzi, że perska kultura od wieków była zorientowana na bezkonfliktowość. Grupa dzieci z wielką determinacją pokazuje swoim rodakom, że nawet żyjąc w państwie rozdartym wewnętrznie i skłóconym z Zachodem, można wyzbyć się nienawiści strasznie zatruwającej codzienność. Widzowie Brave Kids znowu będą mogli przekonać się o bogactwie kultury perskiej – występy sześcioosobowego zespołu z Iranu stanowią mozaikę etnicznych tańców, fragmentów starodawnej sztuki irańskiej, czarujących rytmów muzyki wschodniej i kilku bajek dziecięcych.