Małe Gruźińskie Gwiazdy GRUZJA

Małe Gruźińskie Gwiazdy GRUZJA

Taneczny program Caritas. Lider zespołu Tamar Chaduneli mówi,że " przyjazd do Polski to dla nich szansa odmiany swojego życia".

 

Spośród wielu możliwych zajęć pozalekcyjnych wychowankowie domu dziecka w Tbilisi wybrali tradycyjny gruziński taniec. Fundacja Caritas Gruzja stara się bowiem stworzyć przyjazne środowisko dla odpowiedniego rozwoju dzieci, organizując zajęcia umożliwiające poszerzanie horyzontów poprzez naukę języka angielskiego, fryzjerstwo, warsztaty lalkarskie, śpiew, rzemiosło artystyczne, haft, praktyki komputerowe itd. Każde gruzińskie dziecko jednak od najmłodszych lat uczy się tradycyjnego tańca i śpiewu. Niewiele kroków tanecznych na świecie jest tak dynamicznych, jak gesty Gruzinów, lub tak pełne gracji, jak ruchy Gruzinek, które wywołują wrażenie jakby delikatnie unosiły się w powietrzu. Cudowność kostiumów, tańców i śpiewu sprawia, że jeśli ktoś już raz zobaczył Gruzję, będzie o niej pamiętał zawsze. Grupa „Małych Gruzińskich Gwiazd” składa się z tancerzy ciężko doświadczanych przez los. Większość z nich to sieroty i półsieroty żyjące poniżej granicy ubóstwa – lider zespołu, Tamar Chaduneli, mówi, że przyjazd do Polski jest dla nich szansą odmiany swojego życia.

...