AMEDAS African Melodies and Dancing Stars  UGANDA

AMEDAS African Melodies and Dancing Stars UGANDA

Tworząc nadzieję dla innych.

W latach dziewięćdziesiątych Ugandę nawiedziła epidemia AIDS. Jeżeli z tym niemalże śmiertelnym ciosem połączyć efekty zbrojnych konfliktów na terenie całego kraju, nie powinien dziwić fakt olbrzymiej liczby ugandyjskich sierot – obecnie jest to ponad 5 milionów dzieci. Działająca od 2001 roku organizacja charytatywna CCALP (Centrum Ochrony Praw Dziecka i Wspierania Rozwoju) troszczy się o ponad 800 dzieci. Centrum zapewnia opiekę zdrowotną, żywność i edukację oraz organizuje przeróżne zajęcia pozwalające przezwyciężyć traumę młodych ludzi po stracie ich rodziców. Pomaga również w artystycznym rozwoju muzyczno-tanecznej grupie African Melodies and Dancing Stars.

Uganda zaskakuje ilością plemion etnicznych. Na obszarze kraju mniejszym niż połowa Hiszpanii oprócz dwóch języków urzędowych – angielskiego i suahili – można wyróżnić ponad 20 gwar i dialektów, w tym m.in. Luganda, Lussesse, Soga i Pokot. Dzieci z African Melodies wykonują tańce różnych plemion Ugandy: np. weselny taniec Larakaraka północnego plemienia Acholi, taniec Ding Ding, który z reguły tańczą młode dziewczyny, aby wzbudzić zainteresowanie chłopców, czy Bwola – zwykle wykonany przez osoby starsze, które poruszają się razem w kręgach; taki taniec może trwać ponad kilka godzin i jest okazją do dyskusji i rozmów, zastępując zwykłe spotkanie.