SPOŁECZNOŚĆ LANGA, INDIE

SPOŁECZNOŚĆ LANGA, INDIE

TOWARZYSTWO LUDOWEGO DZIEDZICTWA

Dzieci ze społeczności Langa z Radżastanu (przodkowie plemion koczowniczych Kalbelian) urodziły się w rodzinach kultywujących pradawną sztukę. Prezentowanie tradycji jest dla nich czymś tak naturalnym jak oddychanie. Dziewczęta zatańczą w zwiewnych spódnicach, wirując i naśladując ruchy boga-węża. Tancerki Kalbelian są utożsamiane ze współczesnymi postaciami przedstawiającymi węże ze starożytnych, pełnych magii i zaklęć przedstawień. Chłopcy zaśpiewają tradycyjne pieśni inspirowane mitologią i baśniami Hindi oraz zagrają na Sindhi Sarangi (instrumencie strunowym), Dholak (perkusji) oraz na Kartaal (drewnianych grzechotkach).

Lider grupy - Kayum Khan