ODON, BURIACJA, ROSJA

ODON, BURIACJA, ROSJA

.

Buriacja jest jedną z najbardziej interesujących Republik Federacji Rosyjskiej.  Zlokalizowana na obszarach południowo-wschodniej Syberii, w pobliżu granicy z Mongolią, może pochwalić się bogatą historią i oryginalną kulturą ludową. W wielu buriackich wioskach do dziś pielęgnowane są tradycyjne obrządki.  Obejmują one pieśni i tańce oraz wierzenia ludów koczowniczych w duchy przyrody wraz ze składaniem rytualnych ofiar. Internat Republiki Buriacja, w którym żyją dzieci przyjeżdżające do Polski, stawia sobie za główny cel podtrzymanie narodowości poprzez nauczanie przyszłych pokoleń zagrożonego wymarciem ojczystego języka buriackiego, a także tradycji i obyczajów.

Lider grupy - Tsytsygma Anandaeva