CYRK I TEATR MONGOLFIERI, ST.PETERSBURG, ROSJA

CYRK I TEATR MONGOLFIERI, ST.PETERSBURG, ROSJA

.

Mongolfieri to duże, wypełnione gorącym powietrzem balony. Tak jak one, cyrk teatralny pragnie wznieść swoich uczestników i uwolnić ich od ciężaru dnia codziennego. Oferuje im sztukę cyrkową jako narzędzie do spoglądania na życie z innej perspektywy. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tej niezwykle kreatywnej atmosferze, niezależnie od kulturowego pochodzenia. Tu dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, dzieci ulicy czy też dzieci ze środowisk zagrożonych przenoszone są do miejsca, w którym mogą odnaleźć artystyczne sposoby interpretowania swojego świata i osobistych problemów życiowych.

Lider grupy - Larisa Markina