DOM WSPÓLNOTOWY ZBOYISHA, LWÓW, UKRAINA

DOM WSPÓLNOTOWY ZBOYISHA, LWÓW, UKRAINA

.

Celem Domu Wspólnotowego Zboyisha we Lwowie jest stworzenie środowiska, w którym dzieci będą mogły swobodnie wyrażać siebie poprzez sztukę i ujawniać swe talenty. Dzieci zaangażowane są w rozmaite zajęcia, dzięki którym mają okazję poszerzać swoje horyzonty i odkrywać pasje. Lekcje rapu, zajęcia poświęcone tworzeniu filmów, grze na gitarze i badurze (instrumencie strunowym) to tylko nieliczne, w których mogą uczestniczyć. Grupa goszcząca w tegorocznej edycji Brave Kids zaprezentuje przedstawienie, które pokaże zarówno zróżnicowanie kulturowe całej Ukrainy, jak i jej regionów, właściwe dzieciom z Domu Wspólnotowego Zboyisha.

Lider grupy - Tetiana Popovych