MŁODZIEŻÓWKA PRAKTYKÓW KULTURY, POLSKA

MŁODZIEŻÓWKA PRAKTYKÓW KULTURY, POLSKA

.

Społeczność emigrantów w Polsce jest niezwykle zróżnicowana. Trudno jest znaleźć jeden mianownik wspólny dla wszystkich – oczywiście poza tęsknotą za własnym krajem i pragnieniem, by wieść spokojne życie. Młodzi ludzie z Gruzji, Kirgistanu, Ukrainy i Czeczeni żyjący w ośrodku pobytowym dla cudzoziemców w Dębaku oraz w Warszawie, przygotowują spektakl, który zaprezentuje okoliczności towarzyszące im jako poszukiwaczom azylu. Opowiedzą o granicach, które trudno przekroczyć – tych, które społeczeństwo tworzy i podtrzymuje – narodowości, kulturze, tożsamości i rasie.

Lider grupy - Dominika Michalska