Instytut Badawczy Dzieci Donya, IRAN

Instytut Badawczy Dzieci Donya, IRAN

.

 

Aby zrozumieć inna kulturę, należy się o niej wszystkiego dowiedzieć. Dzieci z Instytutu Donya pracują nad twórczymi teatralnymi przedstawieniami i uczą się tolerancji oraz szacunku wobec innych kultur poprzez zbieranie wierszy, pieśni, opowiadań o pokoju i obrzędach, wierzeniach  i ceremoniach, które kultywują koegzystencję ludzi. Materiały te są źródłem inspiracji dla sportretowania zarówno irańskiej kultury jak i jej starożytnych relacji ze światem.