Fundacja “Czerwony Nos”, INDONEZJA

Fundacja “Czerwony Nos”, INDONEZJA

.

Fundacja “Czerwony Nos” wspiera dzieci pochodzące z mniej uprzywilejowanych środowisk w ich edukacji i rozwoju artystycznym. U dzieci rozwijane są umiejętności wykonywania cyrkowych aktywności, na co wskazuje sama nazwa fundacji. Dzieci uczą się jak ważna jest koncentracja -choćby w żonglerce – a także pewność siebie na scenie – kiedy odgrywają role lub zachęcają innych, pracując w grupie. Bezpieczne środowisko fundacji pomaga im  odkrywać świat, eksperymentować i pogłębiać wiedzę oraz wnosić swój własny pozytywny wkład w rozwój społeczności.