Rada Zapobiegania Przestępczości Nieletnich Placówka dziecięca Babilon, MACEDONIA

Rada Zapobiegania Przestępczości Nieletnich Placówka dziecięca Babilon, MACEDONIA

.

Babilon jest placówką dla dzieci i młodzieży stworzoną w celu zapobiegania przestępczości nieletnich. Jej program koncentruje się na rozmaitych aktywnościach, które obejmują zajęcia i szkolenia w wielu obszarach, aby zagospodarować czas dzieci i uchronić je przed zagrożeniami. Mimo, iż dzieci te pochodzą z kraju, sąsiadującego z 5 innymi państwami, dla dzieci wchodzących w skład grupy biorącej udział w Brave Kids będzie to pierwsza zagraniczna podróż i udział w międzynarodowym projekcie.