Zapraszamy grupy z Polski

Dołącz do Brave Kids 2021

Wszystkie aktualności

Poprzedni

Artykuł

Następny

Artykuł

Brave Kids 2021
17 sierpnia do 6 września 2021
Wrocław & Wałbrzych & Oborniki Śląskie

Zapraszamy 6 grup lokalnych (2 z Wałbrzycha i 4 z Wrocławia) oraz 6 grup zagranicznych aby dołączyły do międzynarodowej edycji Brave Kids 2021. Zespoły wspólnie przygotują w dwóch etapach Wielki Finał Brave Kids (5 września), a także zostaną zaproszone do zaprezentowania swoich występów podczas festiwalu Brave Kids pod wrocławskim niebem. DOWIEDZ SIĘ więcej tutaj.

PANDEMIA COVID-19

W związku z dbałością o:

- bezpieczeństwo uczestników i uczestniczek, a także osób zaangażowanych w projekt, 

- zachowanie ciągłości projektu i przeciwdziałanie ewentualnym kwarantannom, które mogłyby zaburzyć harmonogram projektu oraz jego budżet 

- zachowanie zakładanej liczebności grup artystycznych 

REKOMENDUJEMY zapisy na bezpłatne, ogólnodostępne szczepienia populacyjne przeciw Covid-19, uwzględniając rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób biorących udział w Brave Kids 2021, zależy nam na tym by wszyscy dorośli zaangażowani w projekt byli zaszczepieni. 

Zaproszenie do grup artystycznych

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży z całego świata w atmosferze przyjaźni i szacunku dla innych kultur. Robimy to, łącząc dzieci w ramach artystycznych doświadczeń, które mają zainspirować je do wyobrażenia sobie lepszej przyszłości dla siebie i swoich społeczności oraz dostarczając im narzędzi do realizacji ich aspiracji.

Proces twórczy Brave Kids zapewnia młodym uczestnikom możliwość wyrażenia siebie i swojej kultury. Uczestnicy otrzymują wsparcie w odkrywaniu własnego unikalnego potencjału i wartości, co zwiększa ich pewność siebie i aspiracje. Pod okiem profesjonalnych instruktorów artystycznych, którzy pełnią rolę facylitatorów, młodzi uczestnicy uczą się nawzajem i prowadzą, zachęcając do wymiany pomysłów, umiejętności i metod działania. Współpracując z innymi młodymi ludźmi z różnych środowisk nad wspólnym projektem twórczym, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności komunikowania się i uczą rozumienia różnic oraz celebrują wspólne doświadczenia. Ten cenny i ekscytujący proces artystyczny sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu młodych uczestników, pomagając im w długofalowym podejmowaniu kroków w kierunku pozytywnej transformacji ich własnego życia i społeczności.

Brave Kids promuje międzykulturowe zrozumienie wśród następnego pokolenia, łącząc młodych ludzi z różnych krajów i środowisk we wspólnym twórczym przedsięwzięciu. Zapewniając platformę dla młodych ludzi z różnych środowisk w duchu inkluzywności oraz nauczycieli, mentorów i aktywistów, broniących swoich praw, Brave Kids ma nadzieję na pobudzenie debaty i pozytywnych zmian, które pomogą rozwiązać problem nierówności, z jakimi borykają się dzieci i młodzież na całym świecie.

Co to znaczy być grupą Brave Kids?

Grupy Brave Kids składają się z 4-6 młodych artystów, którym towarzyszy jeden dorosły Lider. Uczestnicy powinni mieć od 8 do 16 lat. Liderzy muszą mieć co najmniej 18 lat, i dobrze znać dzieci w swojej grupie. Może to być nauczyciel lub przełożony w lokalnej organizacji działającej na rzecz dzieci lub osoba, która wcześniej uczestniczyła w grupie dziecięcej. W czasie trwania projektu Liderzy Grup uczestniczą we własnym programie artystycznym zajęć i prowadzą warsztaty dla lokalnych dzieci, a także opiekują się i wspierają swoje grupy.

Najważniejszym celem naszego projektu jest służenie dzieciom z różnych środowisk w duchu inkluzywności, zwłaszcza tym, które są w jakiś sposób marginalizowane w swoich społecznościach (ze względu na status społeczno-ekonomiczny, rasę, religię, zdolności itp.). Jednak zapraszamy również uczestników z bardziej stabilnych środowisk, którzy są zainteresowani przyjaźnią międzykulturową. Współpracujemy z grupami pełnymi zapału, z prospołecznym nastawieniem, ale zapraszamy również nieformalne grupy dzieci, które zaczęły uprawiać jakąś formę sztuki, aby poprawić swoje życie i pozytywnie wpłynąć na swoją społeczność.

Stając się Grupą Brave Kids, zobowiązujesz się do:

Dzielenia się swoimi umiejętnościami i kulturą

Zapraszamy grupy dzieci i młodzieży, które regularnie gromadzą się w swoim lokalnym środowisku, i są otwarte na dzielenie się swoimi umiejętnościami z rówieśnikami z różnych części świata do uprawiania różnego rodzaju sztuk widowiskowych. 

W ciągu 2-3 tygodni grupy artystyczne z różnych krajów spotykają się w jednym z europejskich miast, aby wymieniać się swoimi umiejętnościami, historiami i kulturami.

Model pracy Brave Kids

Na program składają się warsztaty artystyczne oparte na naszym wyjątkowym modelu „dzieci uczą dzieci”. Warsztaty w celu przygotowania wspólnego spektaklu trwają zwykle 8 godzin (od 10:00 do 18:00) z 2 godzinnymi przerwami obiadowymi. Z pomocą profesjonalnych instruktorów artystycznych, którzy pełnią rolę facylitatorów, wszystkie grupy uczą się nawzajem umiejętności, które rozwinęły na lekcjach, warsztatach lub zajęciach w swoich krajach ojczystych. W projekcie Brave Kids następuje zmiana ról nauczyciela i uczniów. Nauczanie skoncentrowane na nauczycielu zostało zastąpione nauczaniem ukierunkowanym na dziecko i nauczaniem rówieśniczym. Podczas warsztatów to dzieci pozostają aktywne. Uczniowie nie są już postrzegani bierni odbiorcy; zmniejsza się liczba instrukcji przekazywanych dzieciom przez nauczyciela. Nauczanie ukierunkowane na dziecko podkreśla krytyczne miejsce i rolę ucznia w kierowaniu działaniami edukacyjnymi, a tym samym w osiąganiu celów edukacyjnych. W Brave Kids Project to dzieci są odpowiedzialne za wzajemne uczenie się. Artyści i liderzy grup tworzą sytuacje edukacyjne w taki sposób, aby dzieci mogły aktywnie działać i podejmować własne decyzje. Wszystkie dzieci są biegle w swoich formach plastycznych i są gotowe uczyć ich innych uczestników Brave Kids. Umiejętności te mogą być różnorodne: między innymi tradycyjna muzyka i taniec, break dance, sztuki cyrkowe, muzyka klasyczna, akrobatyka.

Bardzo ważne jest dla nas, aby Liderzy Grup byli otwarci do naszego podejścia do dzieci podczas warsztatów oraz potrafili poznać i zrozumieć nasz model pracy wspierający proces uczenia się podczas Brave Kids i po zakończeniu projektu.

Instruktorzy artystyczni

Instruktorzy artystyczni są pełną pasji i doświadczenia grupą pedagogów, performerów, artystów, którzy z wielką wrażliwością wykorzystują elementy dziecięcej kreatywności i wyrażają ją w pięknych przedstawieniach. Każdy ma szansę uczyć się wzajemnie i wymieniać umiejętności w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Rolą Instruktora Artystycznego jest stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy będą mogli wykorzystać swoje talenty i uczyć się od siebie nawzajem. POZWALAMY IM TO ZROBIĆ, co oznacza, że ​​staramy się przekazać uczestnikom jak największą odpowiedzialność za twórczość artystyczną.

Nie „uczymy” w sensie narzucania. Zamiast tego pokazujemy, proponujemy, pomagamy. Pokazujemy pole możliwości i możliwych rozwiązań, ale nie dajemy ich od razu. Dajemy dzieciom szansę samodzielnego rozwiązywania problemu. W razie potrzeby możemy im pomóc, ale tylko poprzez dialog i wspólne porozumienie.

Kiedy i gdzie odbywa się projekt?

Planujemy warsztaty w trzech różnych lokalizacjach z udziałem grup polskich i zagranicznych: w pierwszym etapie dwa we Wrocławiu i jeden w Wałbrzychu oraz drugi etap w Obornikach Śląskich pod Wrocławiem.

17 sierpnia - przyjazd do Polski

18 sierpnia do 30 sierpnia - pierwszy etap we Wrocławiu lub w Wałbrzychu

30.08 - 06.09 - drugi etap w Obornikach Śląskich z Wielkim Finałem we Wrocławiu

Grupy zostaną również zaproszone do udziału w festiwalu Brave Kids pod wrocławskim niebem, który odbędzie się w dniach 28 - 29 sierpnia 2021. Więcej o naborze grup z Festiwalu dowiesz się tutaj.

Goszczenie przez lokalne rodziny

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID-19 nadal rozważamy udział RODZIN GOSZCZĄCYCH w projekcie, jednak może się to zmienić, jeśli nie będzie to możliwe. W drugim scenariuszu grupy Brave Kids wystąpią w CAMP.

Uczestnicy, KTÓRZY PRZYBĘDĄ Z ZAGRANICY (dzieci i ich liderzy) przebywają w parach z lokalnymi rodzinami, które zgłosiły się do przyjęcia Brave Kids. Rodziny goszczące zapewniają nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także wielkie serce i otwartość dla Uczestników Brave Kids. Rodziny goszczące są ważną częścią projektu i pogłębiają naszą misję dialogu międzykulturowego i uczenia się.

Rodziny te przechodzą proces selekcji, który obejmuje m.in. ogólne spotkanie z koordynatorem rodzin goszczących, pojedyncze spotkanie z koordynatorem w celu oceny warunków przyjęcia uczestników, kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty z komunikacji międzykulturowej, rozwiązywania konfliktów. język angielski, zanim ugoszczą Brave Kids.

Dzieci przyjmowane są w rodzinach w parach. Dlatego gwarantujemy, że nigdy nie zostaną sami z ludźmi, których nie znają.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rodzinach goszczących, obejrzyj krótki film dokumentalny, który powstał po Brave Kids 2013.

Koszty

Brave Kids pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i lokalnych podróży podczas projektu i warsztatów. W przypadku grup z krajów Globalnego Południa i ze środowisk defaworyzowanych Brave Kids może również pokryć koszty podróży międzynarodowych i wizy Schengen, w razie potrzeby. Nie jesteśmy jednak w stanie zapłacić za wydanie paszportów. Nasza zdolność do pokrycia kosztów jest określana indywidualnie dla każdej grupy. Ponadto zawsze zachęcamy nasze grupy do aktywnego udziału w poszukiwaniu sponsorów, aby móc współfinansować ich międzynarodowe podróże.

Jak się zgłosić?

Jeśli jesteś zainteresowany podzieleniem się swoimi umiejętnościami i tradycjami artystycznymi oraz uczeniem się od innych lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z:

IWONA FRYDRYSZAK - Brave Kids PRODUCENT WYKONAWCZY

[email protected] | | +48 713 418 878

Powrót Poprzedni artykuł Następny artykuł

Zobacz pozostałe aktualności

FOLDER online
Zapraszamy do obejrzenia. Autorzy fotografii: Michał Pawliszewski, Mateusz Bral, Kamil Derda, Wojciech Król Projekt folderu: Karol Prochacki
Dowiedz się więcej
Filmowa relacja z Brave Kids - Artystyczna Olimpiada Dzieci 2022
Film autorstwa Michała Pawliszewskiego, dokumentujący najbardziej emocjonujące momenty Brave Kids - Artystyczna Olimpiada dzieci 2022, która odbywała się w Rzeszowie, Gdańsku, Zielonej Górze, Budac...
Dowiedz się więcej
Brave Inclusive - twórczy projekt inkluzyjny
Zapraszamy na spotkania i pokazy projektu z rodziny Brave
Dowiedz się więcej
FOLDER online
Zapraszamy do obejrzenia. Autorzy fotografii: Michał Pawliszewski, Mateusz Bral, Kamil Derda, Wojciech Król Projekt folderu: Karol Prochacki
Dowiedz się więcej
Filmowa relacja z Brave Kids - Artystyczna Olimpiada Dzieci 2022
Film autorstwa Michała Pawliszewskiego, dokumentujący najbardziej emocjonujące momenty Brave Kids - Artystyczna Olimpiada dzieci 2022, która odbywała się w Rzeszowie, Gdańsku, Zielonej Górze, Budac...
Dowiedz się więcej
Brave Inclusive - twórczy projekt inkluzyjny
Zapraszamy na spotkania i pokazy projektu z rodziny Brave
Dowiedz się więcej