Miasta Brave Kids

GŁÓWNYM ORGANIZATOREM I POMYSŁODAWCĄ PROJEKTU jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła


WROCŁAW Celem Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła jest prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w sferze teatru i muzyki, prowadzenie edukacji poprzez sztukę oraz promowanie i wspieranie innych artystów, twórców, a także społeczności, których tradycje są zagrożone. Stowarzyszenie prowadzi „Teatr Pieśń Kozła”, jest organizatorem „Brave Festival – Przeciw wypędzeniom z kultury” oraz projektu „Brave Kids”.

Jesteśmy dumni ze  wszystkich poprzednich edycji Brave Kids i z radością zapraszamy na wyjątkową 11. edycję w 2020 roku, już teraz oczekując kolejnych!

Grzegorz Bral – Prezes Stowarzyszenia
Michał Patyna – Z-ca dyrektora ds. administracji
Iwona Frydryszak – Producent wykonawczy
Agnieszka Ćwieląg – Menedżer programow
Malika Murzagali – Menedżer programowy
Katrin Klausa – Asystentka ds. administracji
Justyna Warecka – materiały graficzne i strona internetowa
Mary Sadowska-Łakomy – produkcja wydarzeń Brave Kids pod wrocławskim niebem
Agnieszka Kiewicz – wsparcie produkcji Brave Kids pod wrocławskim niebem
Kamila Magnowska – Główny księgowy
Leszek Radomski – Księgowy
Carmen Lopez Rivas - Wolontariuszka ESC
Roma Kovalevski - Wolontariusz ESC

Dołączają do nas wspaniałe organizacje współtworząc z nami projekt Brave Kids.
 
TRÓJMIASTO Współorganizatorami Brave Kids w Trójmieście są: Stowarzyszenia Educational Cha(lle)nge w partnerstwie z Nadbałtyckim Centrum Kultury
 

Misją Stowarzyszenia Educational Cha(lle)nge jest łączenie środowisk związanych z edukacją. Ponad wszystko zależy mu na tworzeniu przestrzeni do spotkania człowieka z człowiekiem. W tym celu Stowarzyszenie organizuje coroczne otwarte konferencje edukacyjne, które traktują o tym, co w edukacji najważniejsze - relacjach, emocjach, kompetencjach społecznych czy nauce przez doświadczenie. Educational Cha(lle)nge prowadzi szkolenia, warsztaty oraz prelekcje, a także wspiera sieci specjalistów, sekretarek szkolnych i rodziców. Ponadto zainicjowało Gdańskie Forum Edukacyjne, którego celem jest refleksja nad aktualną sytuacją w oświacie i zapoczątkowanie realnych zmian w gdańskiej edukacji. Stowarzyszenie jest głównym realizatorem projektu Brave Kids Trójmiasto, którego pierwsza edycja odbyła się w 2019r.

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest ambasadorem kultury regionu Morza Bałtyckiego i Województwa Pomorskiego. Pragną, aby Region Pomorski i Bałtycki stanowiły punkt wyjścia i punkt odniesienia dla podejmowanych przez nich działań. Od lat biorą udział w europejskich projektach z partnerami z krajów nadbałtyckich. Najważniejszym zadaniem i celem NCK na najbliższe lata jest prezentacja i promocja kultury regionu pomorskiego - lokalnie, ale też w krajach wokół Morza Bałtyckiego.

Agnieszka Ćwieląg, Weronika Figurska-Zięba, Kacper Matuszewski
Aleksandra Mońko - Instruktorzy artystyczni
Aleksandra Musielak - Producentka finału
Zenobia Glac-Ściebura - Kierowniczka półkolonii
Tomasz Lipski - Współpraca / NCK
Tamara Aragón, Tuğçe Bağlıoğlu, Ana Rita Cruz, Arif Ipek - Wolontariusze
Iwona Frydryszak, Michał Patyna - Przedstawiciele biura Brave Kids

OBORNIKI ŚLĄSKIE Współorganizatorem  Brave Kids Wrocław-Oborniki Śląskie (letni obóz artystyczny) jest Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej 

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność naukowa i społeczna w obszarze rozwoju i edukacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym aktywizacji kobiet oraz osób starszych, a także działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzi Centrum Aktywności Tarnogaju CAT oraz Centrum Integracji Mieszkańców NOWE ŁĄKI na Przedmieściu Oławskim. Działa na terenie całego Wrocławia. Od 2017 roku prowadzi młodzieżową grupę cyrkową Kids New Circus Wrocław.

Magdalena Nykiel, Jolanta Sikorska – Instruktorki artystyczne
Kamila Kamińska-Sztark – współpraca / SEK
Iwona Frydryszak – Producent wykonawczy
Malika Murzagali – Menedżer programowy /kontakt z grupami
Wiktoria Konwent – Koordynatorka warsztatów
Ehssan Chamiey – Wolontariusz, lider grupy syryjskiej
Carmen Lopez Rivas – Wolontariuszka ESC
Natalia Pereverza – Liderka grupy ukraińskiej
Ewa Jupowiecka – Liderka grupy romskiej
Natalia Ługiewicz – Liderka grupy cyrkowej

Ponadto w Obornikach Śłąskich odbywa się zgrupowanie uczestników całej edycji Brave Kids, którzy biorą udział w Festiwalu Brave Kids pod wrocławskim niebem.
Partnerami są Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Obornicki Ośrodek Kultury.

PRZEMYŚL Współorganizatorem Brave Kids w Przemyślu jest Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM 

To grupa odważnych ludzi, którzy inicjują w swoim mieście odważne projekty. Jednym z nich jest Brave Kids. Wierzą w porozumienie i współpracę międzypokoleniową. Wierzą, że każdy uczy się przez całe swoje życie i pragną stworzyć warunki do takiej nauki poprzez realizowane projekty.

Agnieszka Ćwieląg, Kamil Katolik, Justyna Król, Beata Kwiatkowska – Instruktorzy artystyczni
Magdalena Pardel-Trefler, Hanna Trefler, Ania Miśniak – Koordynatorki
Agnieszka Ćwieląg – Przedstawicielka biura Brave Kids

RZESZÓW Współorganizatorem Brave Kids w Rzeszowie jest Stowarzyszenie w Krainie Źródeł.

Podążać w kierunku rzeczy prawdziwych, ku ich źródłom i mówić o nich poprzez organizowane wydarzenia kulturalne – to główny cel „W Krainie Źródeł”, stowarzyszenia z Jaślisk w Beskidzie Niskim. Organizatorzy życiowo związani z Karpatami uważają, że jest to przestrzeń szczególna, nasycona bogactwem wielu kultur i słynąca gościnnością. Brave Kids gości w Rzeszowie od 2018 roku.

Mateusz Mefo Godlewski, Diana Jonkisz, Natalia Koza, Justyna Król
Beata Kwiatkowska, Anna Łuka – Instruktorzy artystyczni
Justyna Warecka – Producentka
Zuzanna Żelazo – Koordynatorka wolontariatu
Krystian Pustelak, Ewa Zając – Wolontariusze
Agnieszka Ćwieląg – Przedstawicielka biura Brave Kids

WAŁBRZYCH 

Współorganizatorem Brave Kids w Wałbrzychu jest Fundacja „EMU”.

Fundacja EMU od początku istnienia zajmuje się organizacją działań wielokulturowych oraz projektów międzynarodowych. Organizuje warsztaty artystyczno-edukacyjne, z edukacji globalnej, ekologii, wyjazdy integracyjne i spotkania dla dzieci, młodzieży, studentów, rodzin i seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, a także spotkania z artystami i podróżnikami, koncerty, wystawy fotograficzne, pokazy filmowe i dyskusje. Prowadzi całoroczną wałbrzyską Akademię Dzieci Świata. Współpracuje z placówkami oświatowymi,

kulturalnymi, socjoterapeutycznymi, domami dziecka, świetlicami, instytucjami kultury oraz organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. W 2012 roku Fundacja dołączyła do Brave Kids aby tworzyć i zmieniać świat w bardziej kolorowe, kreatywne i piękne miejsce. Współorganizuje również kreatywne, interdyscyplinarne projekty z udziałem osób z niepełnosprawnościami tj. Brave Kids Together, Brave Together i Be Together, włączając się w akcje przeciwko wykluczeniom, na rzecz odmienności i równego dostępu do kultury.

Jakub Fikus, Ilona Krawczyk, Sylwia Sałamaj, Angelika Toborek – Instruktorzy artystyczni
Magdalena Sawicka, Elżbieta Urbańska, Jolanta Kowalczyk-Kokoszka
Katarzyna Latkowska, Katarzyna Francuziak – Koordynatorki
Emilia Siczek – Koordynatorka wolontariuszy
Karolina Lewis – Asystentka instruktorów artystycznych
Emilia Francuziak, Zuzanna Gileta, Maks Mazur – Wolontariusze
Iwona Frydryszak – Przedstawicieka biura Brave Kids

ŚWIDNICA W Świdnicy odbędzie się pokaz finałowego spektaklu Brave Kids Wałbrzych. 

WARSZAWA Współorganizatorem Brave Kids w Warszawie jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest ośrodkiem animacji społeczno-kulturalnej, działającym na rzecz rozwoju kompetencji społecznych i twórczych w dzielnicy Bemowo. Instytucja wspiera lokalną społeczność i wzmacnia oddolne inicjatywy mieszkańców poprzez prowadzenie dwóch Miejsc Aktywności Lokalnej oraz programu szkoleniowo-regrantingowego „Laboratorium projektów”, skierowanego do lokalnych liderek i liderów. W ramach Bemowskiego Centrum Kultury działają zespoły artystyczne z zakresu: wokalistyki, chóralistyki i instrumentalistyki oraz teatru. Centrum gości inicjatywy o ogólnopolskiej renomie: działający od ponad 40 lat Aeromodelklub oraz studio nagraniowe Radia JAZZ FM. Bemowskie Centrum Kultury to również oferta zajęć stałych - kilkadziesiąt ścieżek indywidualnego i grupowego rozwoju w zakresie edukacji nieformalnej. Dzięki współpracy z mieszkańcami organizuje wydarzenia i akcje mające na celu podniesienie poziomu czytelnictwa w dzielnicy, cykle międzykulturowe, kulinarne i ekologiczne, reagując na bieżące problemy i potrzeby lokalnej społeczności.

Alicja Brudło, Mateusz Godlewski, Anna Sadowska, Jolanta Sikorska – Instruktorzy artystyczni
Alicja Staniszewska – Koordynatorka
Maria Pawlik – Wolontariuszka
Iwona Frydryszak, Malika Murzagali – Przedstawicielki biura Brave Kids