BRAVE KIDS VISEGRAD

"Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries" 

Project jest współfinansowany przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za sprawą Grantu Wyszehradzkiego pochodzącego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest wspieranie pomysłów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju Europy Centralnej. 

Brave Kids V4 to seria wydarzeń kierowanych do grup artystycznych, liderów i pracowników społecznych pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W ramach projektu odbędzie się Brave Kids w Rzeszowie, gdzie spotkają się grupy ze Słowacji, Polski, Czech i Węgier. Pokaz efektów ich działań zobaczyć będzie można w ramach Festiwalu Wschód Kultury.  Z przygotowanym przez siebie spektaklem finałowym, rzeszowska grupa Brave Kids pojedzie do Kecskemet na Węgrzech gdzie zaprezentuje się na międzynarodowym młodzieżowym festiwalu CSIPERO .

Poza dziećmi, do projektu zaproszeni zostaną także pracownicy społeczni, z którymi doświadczeni instruktorzy Brave Kids będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem pokazując w jaki sposób pracują z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z różnych krańców świata bazując na metodzie „dzieci uczą dzieci”. Spotkania instruktorów i pracowników społecznych odbywać się będą we Wrocławiu i w Brnie.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

1. V4 Kick-off Meeting 

Spotkaniem w Koszycach w dniach 28-29.05.2018 rozpoczęliśmy nasz projekt Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries. 

zapraszamy na Brave Kids Blog

 

2. V4 spotkanie informacyjne z rodzinami goszczącymi Brave Kids Rzeszów

12.06.2018, godz. 17:00, Szkoła Języka Angielskiego Dla Dzieci Early Stage, Rzeszów

zapraszamy na Brave Kids Blog