Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA KULTURY TEATRALNEJ PIEŚŃ KOZŁA (RODO I COOKIES) 

Pragniemy poinformować, że Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej PIeśń Kozła, z siedzibą we Wrocławiu, Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, dalej: Stowarzyszenie.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w związku z działalnością programową, dokumentacyjną oraz informacyjną Stowarzyszenia.
Podanie danych jest konieczne do zawierania i rozliczania umów, a także do wywiązania się Stowarzyszenia z wymogów prawnych. Dotyczy to pracowników, współpracowników i wolontariuszy.
W zakresie działalności informacyjnej, realizowanej w formie newslettera, wiadomości e-mail, SMS/MMS oraz wysyłanych zaproszeń, podanie danych jest dobrowolne.
Twoje dane są bezpiecznie przechowywane dzięki odpowiednim środkom organizacyjnym i technicznym Stowarzyszenia i przetwarzane w wymienionych wyżej celach bezterminowo lub czasowo, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub zawarte umowy.

W dowolnym momencie możesz zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania lub też całkowitego usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami, wysyłając maila na adres [email protected]

Twoje dane nie będą powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – również w formie profilowania.

Gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies, które wykorzystujemy w w celu tworzenia statystyk, pomagających nam zrozumieć, w jaki sposób korzystacie ze stron internetowych i ulepszania ich zawartości.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Waszym urządzeniu, np. telefonie lub komputerze. Jeśli nie wyrażacie zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Załącznik nr 1 do Zgody Rodziców na uczestnictwo dziecka w projekcie Brave KIDS

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych Pana dziecka jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” ul Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

2. Dane osobowe Pana/Pani i dane osobowe Pana/Pani dziecka oraz dane Pana/Pani dziecka dotyczące zdrowia i szczepień będą przetwarzane w celu realizacji projektu Brave Kids wyłącznie na podstawie Pana/Pani pisemnej, dobrowolnej i świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

3. Dostęp do tych danych mają wybrani pracownicy Stowarzyszenia oraz upoważnione osoby pracujące przy realizacji projektu Brave Kids.

4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i Pana/Pani dziecka może być instytucja państwowa bądź przewoźnik (linie lotnicze, agencje lotnicze, przewoźnicy autokarowi), sprawdzający zasadność i prawidłowość sprawowanej opieki nad Pana/Pani dzieckiem przez opiekuna grupy i pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy projektu Brave Kids.

5. Odbiorcą danych osobowych Pana/Pani dziecka mogą być przewoźnicy, w zakresie niezbędnym do wystawienia prawidłowego biletu; towarzystwo ubezpieczeniowe, w zakresie niezbędnym do przygotowania prawidłowej polisy ubezpieczeniowej w tym PZU SA, w zakresie niezbędnym do przygotowania właściwej polisy ubezpieczeniowej i korzystania z tej polisy w przypadku choroby lub w innych przypadkach chronionych polisą; a także pracownicy służby zdrowia, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej.

6. Dane osobowe Pani/Pana i Pana/Pani dziecka będą przechowywane do zakończenia edycji projektu Brave Kids, w której uczestniczy Pana/Pani dziecko, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym się odbyła, chyba że  przepisy szczególne dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wskazują inaczej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże wycofanie zgody podczas projektu może oznaczać, że Państwo poniesiecie dodatkowe kosztów podróży powrotnej Pana/Pani dziecka. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).