MODEL PRACY

DZIECI UCZĄ DZIECI - to model pracy warsztatowej od lat rozwijany przez instruktorów artystycznych Brave Kids.

Osią projektu są warsztaty artystyczne. Prowadzą je doświadczeni instruktorzy artystyczni Brave Kids, bazując na modelu pracy „dzieci uczą dzieci”. Opiera się on na odkrywaniu potencjału i talentów uczestników, którzy następnie dzielą się swoimi umiejętnościami z innymi. Warsztaty zawierają ćwiczenia wspierające ekspresję i swobodę twórczego działania poszczególnych uczestników poprzez elementy artystyczne: ruchowe, taneczne, plastyczne i muzyczne, a także gry i zabawy zespołowe. Ideą warsztatów jest wzmacnianie poczucia pewności siebie, rozwinięcie umiejętności współpracy i twórczego działania w grupie, komunikacji i empatii.

Zapraszamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM MODELU PRACY BRAVE KIDS czyli przygotowaną przez nas stroną internetową prezentującą MODEL PRACY BRAVE KIDS. [ http://bravekids.pl/ ]

fot. Mateusz Bral, Brave Kids 2020, Oborniki Śląskie

Powrót